Termeni Și Condiții Concurs

TERMENI SI CONDITII

IN VEDEREA ACORDARII DE INVITATII

PENTRU PERSOANE CU HANDICAP

Cu scopul de a veni in sprijinul persoanelor cu handicap, astfel cum este reglementat in art. 21 alin. (3)-(4) din Legea nr. 448/2006, pentru evenimentele sau spectacolele organizate de noi, alocam un numar total de 5 invitatii/spectacol.

O invitatie este valabila pentru 2 persoane:

  1. un copil cu handicap si un adult-insotitor;

 

  1. un adult cu handicap grav sau accentuat si insotitorul acestuia.

Adultul cu handicap mediu sau usor beneficiaza de bilete de intrare, achitand pretul corespunzator categoriei de bilete vizate.

Spectatorii minori cu handicap/majori cu handicap grav sau accentuat trebuie sa fie insotiti, obligatoriu de un adult cu calitatea de insotitor.

Pentru a intra in posesia acestor invitatii (in situatiile prevazute la pct. 1 si 2 ), va rugam sa ne trimiteti solicitarea dvs. cu 21 de zile calendaristice inainte de ziua evenimentului, pe adresa de e-mail contact@zglobii.ro impreuna cu urmatoarele informatii si documente:

  1. –  numele minorului cu handicap si numele insotitorului acestuia

–  certificatul medical emis in conditiile legii al minorului din care sa reiasa tipul si gradul handicapului;

–  documentul din care sa reiasa calitatea de insotitor (parinte; tutore legal).

  1. 2.  –  numele persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat si  numele insotitorului acesteia;

–  certificatul medical emis in conditiile legii din care sa reiasa tipul si gradul handicapului (grav sau accentuat);

–  documentul din care sa reiasa calitatea de insotitor.

Insotitorul este pe deplin raspunzator atat in timpul evenimentului cat si anterior/ulterior acestuia de orice manifestatie a celui pe care il insoteste, ce ar putea rezulta din desfasurarea spectacolului.  Organizatorul este exonerat de orice raspundere.

In scopul unei bune vizionari a spectacolului/evenimentului, organizatorul va aloca locuri persoanelor cu handicap in functie de dizabilitatea dovedita prin certificat medical. In masura in care tipul/gradul handicapului nu presupune o plasare preferentiala, locurile vor fi alocate in mod aleatoriu.

Accesul in sala de spectacol se va face numai pe baza de documente de identitate, atat pentru persoana cu handicap, cat si pentru insotitorul acesteia.